Menu
Prednášajúci: Prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 10.4.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Výskum agrorurálnych štruktúr na Slovensku v posttransformačnom období
Anotácia prednášky: Vývoj slovenského vidieka v posledných 40-tych rokoch podstatne ovplyvnili značné deformácie v urbanizačnom a industrializačnom procese. Ďalším faktorom bola migrácia vidieckeho obyvateľstva do miest a tým deštrukcia  demografického a sociálneho základu vidieckých obcí. Následne sa znížila využiteľnosť bytového fondu a došlo k strate prirodzenej socio-demografickej základne pre prácu v poľnohopodárstve a v iných odvetviach v obci a jej blízkeho okolia. Pokleslo využívanie pôdy v intraviláne obce. Obec stratila viacero hospodárskych unkcií a bolo poškodzované jej sociálne a životné prostredie. Poľnohospodárstvo bolo chápané ako určitý druh priemyselnej výroby a tak sa nedostatočne rešpektoval jeho biologický základ a nezastupiteľný význam v starostlivosti o krajinu. V slovenskej odbornej  verejnosti sa aspektmi formovania rurálnych štruktúr zaoberalo viacero vedných odborov - poľnohospodárske vedy, ekonomické vedy, sociológia, etnografické vedy, urbanizmus a architektúra, environmentálne vedy a pod. Problematika rozvoja vidieka je širokospektrálna, pričom samotný posun v kvalite života musí smerovať do viace-rých oblastí. Prednáška tieto oblasti predstavuje a prezentuje na konkrétnych príkladoch riešených v rámci SR.
   

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top