Prednášajúci: Mgr. Ján Sládek, PhD., Mgr. Miloš Rusnák, PhD.
Pracovisko: Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Dátum: 09.10.2014
Čas: 11:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky:

Využitie bezpilotných lietajúcich prostriedkov a blizkej fotogrametrie v geografickom výskume

Anotácia prednášky:  Prednáška sa zameriava na predstavenie miniatúrnych bezpilotných lietajúcich prostriedkov (mikro UAV) a ich využitie v geografickom výskume. V spojitosti so spracovaním a zberom dát pomocou metód blízkej fotogrametrie (Close Range Photogrammetry), možno nájsť široké možnosti uplatnenia nielen pri klasickom mapovaní vo veľkých mierkach, ale aj pri modelovaní rôznych objektov a javov, kde je vyžadovaná vysoká presnosť, či spracovanie textúry na povrchu. V prednáške bude spomenutá história vývoja bezpilotných prostriedkov v spojitosti s leteckým snímkovaním, predstavenie modelu mikro UAV pre zber dát, ako aj reálne skúsenosti a výstupy z doposiaľ realizovaných projektov.
  Clipboard01.jpg