Prednášajúci: Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Pracovisko: Oddelenie geoinformatiky, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 04.06.2014
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (č.207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Ako publikovať v karentovaných časpisoch?
Anotácia prednášky: Publikovanie v kvalitných časopisoch evidovaných v citačných databázach je kľúčové pre každého vedeckého pracovníka. Táto prednáška sa venuje viacerým aspektom, ktoré sú dôležité pre úspešné publikovanie v karentovaných časopisoch, predovšetkým geograficky zameraných: vedecká myšlienka a stratégia publikovania výsledkov, výberu časopisu, písanie článku veta za vetou, kritické miesta, rozdiely medzi domácimi a zahraničnými časopismi, "Ako uvažujú recenzenti?", "Mám šancu" alebo kedy hodiť "flintu do žita". Prezentované budú prípadové štúdie publikácií prednášajúceho.
Na stiahnutie PDF verzia prednášky