Prednášajúci: Mgr. Ivan Minčík
Pracovisko: GISTA Prešov
Dátum: 14.11.2013
Čas: 10:00
Miesto:

Počítačová učebňa P02
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Park Angelinum, Košice

   
Názov prednášky: GIS.lab - Open Source GIS office
Anotácia prednášky: Zoznamenie sa s technologiou GIS.lab, prakticke ukazky, moznosti
spoluprace. About GIS.lab: Super easy deployment of fully equipped GIS office with unlimited
number of workstations in a few moments. GIS.lab provides possibility to create fully equipped, easy-to-use, pre-configured, centrally managed, portable and unbreakable GIS office platform from one host machine running central server and unlimited number of diskless client machines. All software works out-of-box, without any need of configuration or other behind a scene knowledge, allowing users to keep high focus on their GIS task.