Prednášajúci: Mgr. Peter Pavličko, PhD.
Pracovisko: Mgr. Peter Pavličko, PhD. - Freelance in area of GIS (Analyses and Consulting), absolvent PriFUK Bratislava
Dátum: 2.4.2014
Čas: 10:00
Miesto:

Seminárna miestnosť ÚGE, 207
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Názov prednášky: Internet GIS - súčasné trendy, konceptuálne a technologické aspekty, praktické aplikačné využitie
Anotácia prednášky: Prednáška predstaví vývojové trendy v geoinformačných technológiách a základné konceptuálne aspekty budovania internetových GIS systémov. Spomedzi nich je dôležitá problematika mierkovo-závislej kartografickej vizualizácie a generalizácie priestorových údajov v online systémoch. Princípy a technologické aspekty tvorby predgenerovaných máp (tzv. mapová cache) budú predstavené v súvislosti so štandardizáciou v oblasti geoinformatiky a Internet GIS. Cieľom je poskytnúť prehľad o súčasných technológiách so zameraním na ich praktické využitie v online GIS systémoch s praktickými ukážkami implementácie GIS na webe.
  Clipboard03.jpg
  Clipboard02.jpg
 

Clipboard01.jpg