Prednášajúci: prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.
Pracovisko: Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum: 30. 10. 2013
Čas: 14:30
Miesto: videokonferenčná miestnosť VKM, 1. poschodie
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Japonské reminiscencie, prevažne geografické
Anotácia: Poloha a niektoré črty vývoja krajiny. Vývoj osobitej urbánnej štruktúry Japonska. More, aktivity a zdroje potravín. Zápas o získanie nových území z mora. Dopravné systémy a špecifiká. Katastrofálne udalosti v období 2. svetovej vojny. Zvláštnosti religióznej štruktúry obyvateľstva a kultúrne vplyvy.