Prednášajúci: RNDr. Katarína Kozáková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 23.10.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE (207)
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Miniregión Ružín - pilotná analýza mikroregiónu na styku Šariša, Abova a Spiša
Anotácia prednášky: Prednáška bude zameraná na publikované výstupy autorky, načrtne aktuálne riešené , resp. prebiehajúce výskumy s dôrazom na Miniregión Ružín ako výskumnú problematiku súvisiacu s prebiehajúcou grantovou činnosťou.