Menu
Prednášajúci: doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Pracovisko: Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky PF UPJŠ
Dátum: 5.6.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Predikcia priestorových dát s využitím modelov štatistickej fyziky
Anotácia prednášky: Prednáška je venovaná problematike predikcie dvojrozmerných rastrových dát prístupom alternatívnym ku klasickým geoštatistickým metódam. Navrhované modely vychádzajú z modelov štatistickej fyziky a sú založené na koncepte náhodných polí definovaných prostredníctvom lokálnych interakcií. Modely sú neparametrické a ich riešenie vedie k stochastickej optimalizácii pomocou podmienených Monte Carlo simulácií, ktoré rešpektujú hodnoty známych vzoriek (lokálne väzby) a minimalizujú "vzdialenosť" medzi vhodne definovanými korelačnými energiami (globálne väzby) vzoriek a celého rastra. Vykonané prípadové štúdie na syntetických ako aj reálnych dátach naznačujú, že v porovnaní s etablovanými interpolačnými a klasifikačnými metódami, navrhované metódy vykazujú porovnateľné, poprípade lepšie predikčné schopnosti. Ich hlavné prednosti však spočívajú v tom že nepredpokladajú žiadnu parametrickú formu rozdelenia pravdepodobnosti a teda na rozdiel od klasických geoštatistických metód nie sú limitované na dáta pochádzajúce z gaussovského rozdelenia. Sú tiež výpočtovo efektívne a teda vhodné na spracovanie objemných (napr. satelitných alebo radarových) dát, pričom vyžadujú minimálny užívateľský vstup čo umožňuje automatizáciu spracovania.
   

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top