Prednášajúci: Mgr. Ladislav Novotný
Pracovisko: Oddelenie humánnej a regionálnej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 9.1.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Urbánny vývoj a redistribúcia obyvateľstva v regióne Bratislavy
Anotácia prednášky: V rámci seminára budú predstavené teoretické koncepcie urbánneho vývoja s akcentom na zmeny redistribúcie obyvateľstva, modely urbánneho vývoja, ich využitie pri empirickom výskume vo funkčnom mestskom regióne Bratislava, pričom bude priblížený samotný koncept fukčných mestských regiónov, prezentácia v rámci seminára predstaví aj vplyv migrácie na redistribúciu obyvateľstva v regióne Bratislavy a vplyv redistribúcie obyvateľstva na zmeny štruktúry obyvateľstva na úrovni regiónu ako celku, jeho základných komponentov (jadro a obvod) i na úrovni obcí a vybraných mestských častí Bratislavy.