Prednášajúci: RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzickej geografie, Ústav geografie PF UPJŠ
Dátum: 13.3.2013
Čas: 10:00
Miesto: Seminárna miestnosť ÚGE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
   
Názov prednášky: Geomorfologický a karsologický výskum na IRCK v Guiline, krasová oblasť Guilin a jaskynne urbánnom území mesta
Anotácia prednášky: Karsologický a geomorfologický výskum v Číne má dlhú históriu. Suvisí hlavne s veľkými plochami rozšírenia krasových hornín a reliéfu v Číne a zároveň s pomerne vysokou hustotou osídlenia v týchto častiach. Týmto sa stáva aktuálna otázka ochrany takejto krajiny a sledovania chemizmu a kvality krasových vôd. Krasová oblasť Guilin svojim charakterom patrí ku karsologicky a speleologicky najvýznamnejším lokalitám sveta. Nielenže uprostred tejto oblasti sa rozkladá 700 tisícové mesto Guilin, ale jaskyne sa nachádzajú na úpätiach tzv. vežovitého krasu, ktorý je tu dokonalo vyvinutý a zachovaný. Jaskyne vznikli činnosťou vtokovej vody vodných tokov v kvartéri, ale vývoj niektorých na úrovni aktuálnej eróznej bázy prebieha aj v súčasnosti. Ich pôvod dokazujú nielen typické jaskynné mikroformy a výzdoba ale aj množstvo výskumov, ktoré tu boli vykonané.