Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Geographia Cassoviensis 
rok 2018, ročník XII, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

DVOŘÁČKOVÁ Simona, RYPL Jiří, KUČERA Tomáš

Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce

Approach of Czech students towards learning Earth Science: attitude, knowledge level and the most common misconceptions

full text

GÁBOR Marián, KARLÍK Lukáš, MATEČNÝ Igor, FALŤAN Vladimír

Modelovanie potenciálnej prirodzenej vegetácie s použitím metódy náhodných lesov. Prípadová štúdia: Malé Karpaty (Slovensko)

Modelling of Potential Natural Vegetation using Random forest algorithm. Case study: Malé Karpaty Mts. (Slovakia)

full text

KUPSKÝ Adam

Swedish education system and its impact on the integration of immigrants into the society

Švédsky vzdelávací systém a jeho vplyv na integráciu imigrantov do spoločnosti

full text

PIŠÚT Peter

Využitie historických krajinomalieb na rekonštrukciu regulačných prác v koryte rieky – príklad Dunaja v Bratislave

Exploiting the Danube River: regulation in Bratislava depicted in historical works of art 

full text

RUSNÁK Miloš, KIDOVÁ Anna

Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia

Recent morphological changes of the Slovak rivers Belá and Ondava in Western Carpathians since the second half of the 20th century

full text

ŠPROCHA Branislav, ĎURČEK Pavol

Prospektívny prístup pri regionálnej analýze procesu populačného starnutia na Slovensku

Prospective approach to regional analysis of population ageing in Slovakia 

full text

VIŠŇOVSKÝ Maroš

Dráždenie trojhlavého draka: prínosy a problémy kritickej geopolitiky

Teasing of three-headed dragon: contributions and problems of Critical Geopolitics

full text

Geographia Cassoviensis 
rok 2018, ročník XII, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

CAHA Ján

Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox for visibility analyses

Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox pre analýzy viditeľnosti

full text

HORÁČKOVÁ Šárka, BURIAN Libor, LÉTAL Aleš, RUMAN Stanislav, KRAJČÍ Pavel

Monitorovanie hydrologickej kontektivity koryto niva pod protipovodňovou hrádzou (Morava)

Hydrological connectivity monitoring of the channel – floodplain near floodprotection embankment (Morava river)

full text

HÜBELOVÁ Dana, KOZUMPLÍKOVÁ Alice, JADCZAKOVÁ Veronika, ROUSOVÁ Gabriela

Spatial differentiation of selected health factorsof the South Moravian Region population

Priestorová diferenciácia vybraných zdravotných faktorov obyvateľstva Juhomoravského kraja

full text

JANÁČOVÁ Terézia, LABUDOVÁ Lívia, LABUDA Martin

Meteorologické sucho v oblastiach Slovenska s nížinným charakterom v rokoch 1981 – 2010

Meteorological drought in the parts of Slovakia with lowland features in 1981 – 2010

full text

KRIŽAN Ľuboš, BAAR Vladimír

India a Irán: nová dimenzia vzťahov?

India and Iran: New dimension of relations?

full text

KUNC Josef, TONEV Petr, MARTINÁT Stanislav, FRANTÁL Bohumil, KLUSÁČEK Petr, DVOŘÁK Zdeněk, CHALOUPKOVÁ Markéta, JAŇUROVÁ Martina, KRAJÍČKOVÁ Aneta, ŠILHAN Zdeněk

Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differences (Czech Republic)

Od industrializácie k brownfieldom: historické a súčasné špecifiká, územná diferenciácia (Česká republika) 

full text

MLÁDEK Jozef, KÁČEROVÁ Marcela, STANKOVIČOVÁ Iveta

Regionálna diferencovanosť populačného starnutia v Európe

Regional differentiation of population ageing in Europe

full text

NOVANSKÁ Viera, BENOVÁ Alexandra, GEGHAMYAN Sophya

Možnosti rekreácie v meste Bratislava na základe percepcie miestneho obyvateľstva

Options for recreation in the city of Bratislava based on the perception of local inhabitants

full text

Geographia Cassoviensis 
rok 2017, ročník XI, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

HRONČEK Pavel, ČECH Vladimír, KROKUSOVÁ Juliana, DEMKOVÁ Lenka

Analýza obsahu ťažkých kovov v Slovinskom potoku v Strednospišskej záťažovej oblasti

Analysis of heavy metal content in Slovinský potok brook in Strednospišská burdened area

full text

KRIŽAN František, ZEMAN Milan, BILKOVÁ Kristína, KITA Pavol, BARLÍK Peter

Cezhraničné nákupné správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg an der Donau (Rakúsko)

Cross-border shopping behaviour of consumers from Slovakia: case study from Hainburg an der Donau (Austria)

full text

KUBEŠ Jan

Gentrifikace a fyzická modernizace vnitroměstských čtvrtí Českých Budějovic

Gentrification and physical upgrading of inner-city neighbourhoods in the city of České Budějovice

full text

MadleŇÁk Tibor

Potenciálna a reálna politická reprezentácia regiónov Slovenska

Potential and real political representation of the regions of Slovakia 

full text

Nevřelová Marta, Ružek Ivan, Noga Michal

Biotic invasions in Europe and the possibility of using knowledge about invasive species in education of natural sciences (geography and biology)

Biotické invázie v Európe a možnosť využitia poznatkov o inváznych druhoch vo výučbe prírodných vied (geografia a biológia)

full text

ROCHOVSKÁ Alena, MAJO Juraj, KÁČEROVÁ Marcela, ONDOŠ Slavomír

Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov

Friendly neighbourhood, the importance of the environment for a healthy seniors' community

full text

Skokanová Hana, Havlíček Marek, Klusáček Petr, Martinát Stanislav

Five military training areas – five different trajectories of land cover development? Case studies from the Czech Republic

Päť vojenských výcvikových priestorov – päť rôznych trajektórií vývoja krajinej pokrývky? Prípadové štúdie z Českej republiky

full text

Geographia Cassoviensis 
rok 2017, ročník XI, č. 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

 

HANUŠÍK Václav

Riečna krajina Laborca medzi Brekovom a Michalovcami od polovice 18. do polovice 19. storočia

Laborec riverline landscape between Brekov and Michalovce from the half of 18th to the half of 19th century

full text

 

KARLÍK Lukáš, GÁBOR Marián, FALŤAN Vladimír, LAUKO Viliam

Monitoring využívania vinohradníckych plôch: prípadová štúdia Modra (Slovensko)

Monitoring of vineyards utilization: case study Modra (Slovakia)

full text

 

PAVLÍK Ivo, HÜBELOVÁ Dana, KONEČNÝ Ondřej

Příspěvek ke geografii zdraví: zdroje kontaminace povrchové vody a zdravotní rizika v CHKO Moravský krasa

Contribution to Health geography: sources of the contamination of surface waters and health risks in the Moravian Karst Protected Landscape Area

full text

 

Ružičková Jana, Lehotská Blanka

Assessment of landscape changes and processes along selected hydric biocoridors

Hodnotenie zmien a procesov v krajine pozdĺž vybraných hydrických biokoridorov

full text

 

ŠPROCHA Branislav, ĎURČEK Pavol

Hodnotenie priestorových aspektov kohabitácií na Slovensku

Assessment of spatial aspects of cohabitations in Slovakia

full text

 

ŚWIĘCHOWICZ Jolanta

Assessment of natural and anthropogenic conditions for soil erosion by water in agricultural catchment in Poland

Hodnotenie prírodných a antropogénnych podmienok vodnej erózie pôdy v poľnohospodárskej oblasti Poľska

full text

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top