Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294
Geographia Cassoviensis
rok 2009, ročník III, číslo 1

Titulná strana
Tiráž

download

LOVACKÁ Stela
Geografické aspekty komunálnej reformy na Slovensku  empirický príklad funkčného mestského regiónu Prešov

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2008, ročník II, číslo 2

Titulná strana
Tiráž

download

HOCHMUTH Zdenko
Krasové územia a jaskyne Slovenska

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2011, ročník V, číslo 1.

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

TAJTÁK Ladislav
Prínos profesora Jozefa Martinku do historickej geografie na Slovensku

full text

BARABAS Dušan, TKÁČ Matúš
Zmeny extrémov zrážkovo-odtokových parametrov v povodí Olšavy v rokoch 1985 – 2009

full text

COMPĽOVÁ Martina
Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách

full text

DANIELOVÁ Katarína
Vybrané prejavy transformácie terciéru v priestorovej štruktúre mesta Trenčín po roku 1989

full text

HAVRLANT Jan
Rozvoj a modernizace  lyžařských  rekreačních středisek v regionu severní Moravy a Slezska na příkladu turistické oblasti Beskydy - Valašsko

full text

KANCÍR Ján
Environmentálna a regionálna výchova v kontexte kurikulárnej transformácie

full text

KASALA Karol
Relevancia regionálnej geografie

full text

KÁRPÁTY Peter
Niekoľko poznámok ku geografickému skúmaniu vývoja nemeckého obyvateľstva v regiónoch východného Slovenska

full text

KOŠŤÁLIK Ján
Príspevok k poznaniu reliéfu a terra ross v Slovenskom krase. Geologická stavba a vývoj

full text

KOZÁKOVÁ Katarína
Typizácia okresov Prešovského kraja z aspektu vybraných ekonomických ukazovateľov v rokoch 2002 a 2006

full text

KULLA Marián
Vybrané aspekty cestovného ruchu na Zemplínskej Šírave

full text

MIDRIAK Rudolf, ZAUŠKOVÁ Ľubica
Pustnutie pôdy a pustnutie krajiny Slovenska

full text

POLČÁK Norbert, KRNÁČ Jozef, BORSÁNYI Peter, SOTÁK Štefan
Metodické prístupy pri priestorovej interpretácii veterných pomerov Slovenskej republiky

full text

SOLÁR Vladimír
Faktory a podmienky determinujúce zmeny krajinnej štruktúry Popradskej kotliny za ostatných 250 rokov

full text

SPIŠIAK Peter
Výskum rurálnej krajiny v posttransformačnom období na Slovensku

full text

SVOBODOVÁ Ilona
K problematice vztahu zemědělské činnosti a ochrany životního prostředí v podmínkách Společné zemědělské politiky - příklad Hodonínska

full text

TROJAN Jakub
Metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů mikroregionů – komparační analýza českého prostředí

full text

VALACH Martin, DUBCOVÁ Alena
Porovnanie environmentálnej efektivity priemyslu Ponitria a Slovenskej republiky

full text

VESELOVSKÝ Ján, ŠOLCOVÁ Lucia
Dlhodobá nezamestnanosť ako jeden z indikátorov chudoby na príklade Nitrianskeho kraja

full text

VOJTEK Matej, BOLTIŽIAR Martin
Manažment povodňových rizík so zreteľom na legislatívny rámec a význam povodňových máp

full text

VRÁBEĽ Miroslav
Vývoj krajinnej štruktúry krasového územia Čachtická planina za obdobie 1962 až 2009

full text

ZUBRICZKÝ Gabriel
Rurálna deprivácia na Gemeri

full text

ŽIGRAI Florin
Spoločensko-vedecká relevancia geografie ako odraz jej teoreticko-aplikačného a edukačného rozvoja (Vybrané metavedné aspekty)

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2011, ročník V, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BEZÁK Anton
Redistribúcia obyvateľstva vo funkčných mestských regiónoch na Slovensku v období 1991-2010

full text

BLAŽÍK Tibor, FALŤAN Vladimír, TARASOVIČOVÁ Zuzana, SAKSA Martin
Zmeny využívania zeme v okrese Prievidza vo vzťahu k prebiehajúcim transformačným procesom

full text

ČUPEĽOVÁ Katarína, TÓTH Vladimír
Potenciál obcí funkčného mestského regiónu Košice z hľadiska ich infraštruktúrnej vybavenosti a dostupnosti do centra regiónu

full text

DZUROVČIN Ladislav
Typy riečnych sietí východného Slovenska

full text

GODOR Mário, MADZINOVÁ Michaela
Diferenciácia životných stratégií v kontexte kvality života vybraných obcí regiónov Orava a Gemer

full text

KÁRPÁTY Peter, MÁZOROVÁ Henrieta
K vývoju atraktivity geografického a geovedného vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

full text

KOREC Pavol, MAČANGA Martin, SOPKULIAK Andrej
Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte globalizácie, novej ekonomickej geografie a inovačných procesov

full text

KOŠTÁLIK Ján
Zosuvy v Nižnej Myšli a blízkom okolí v južnej časti Košickej kotliny a ich dôsledky

full text

MADZIKOVÁ Alena
Obraz Poľska v učebniciach geografie pre ZŠ v kontexte obsahovej analýzy

full text

NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta
Transformácia siete predškolských zariadení v Košiciach po roku 1989

full text

NOVOTNÝ Ladislav
Funkčné mestské regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja

full text

ROCHOVSKÁ Alena, NÁMEŠNÝ Lukáš
Chudoba a pracujúci chudobní na Slovensku – analýza údajov EU SILC

full text

RUSNÁK Jaroslav, SOPKULIAK Andrej
Niekoľko poznámok k evolučne orientovanej ekonomickej geografii

full text

ŠVEDA Martin, KRIŽAN František
Zhodnotenie prejavov komerčnej suburbanizácie prostredníctvom zmien v Registri podnikateľských subjektov SR na príklade zázemia Bratislavy

full text

ŽIAK Miroslav
Časový aspekt firnovatenia snehovej pokrývky s predispozíciou vzniku lavín z mokrého snehu na podklade meteorologických údajov stanice Pod Chlebom

full text

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top