Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Geographia Cassoviensis 
rok 2015, ročník IX, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

ANTOŠ Jozef, ROCHOVSKÁ Alena, FILČÁK Richard, RUSNÁKOVÁ Jurina
Politiky súdržnosti a podpora vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách: prípadová štúdia okresu Trebišov

full text

CSACHOVÁ Stela
Priezvisko v humánno-geografickom výskume – príklad okresu Košice-okolie

full text

GÁBOR Marián
Vyčleňovanie krajinnoekologických jednotiek s využitím viacrozmernej zhlukovej analýzy – prípadová štúdia Malé Karpaty

full text

HAVRLANT Jan
Devastace a rekultivace krajiny na Karvinsku

full text

PETRVALSKÁ Alena, KOVALÍK Martin
Hrabskovský kras v Čiernej hore

full text

RUDENKO Valeriy, RUDENKO Stepan, YEREMIIA Hanna
Population Number and Density within Physic-Geographical Regions of Ukraine

full text

ZHYRNOV Pavel
Method of Assessing Engineering Construction in Karst Territories by Considering the Geomorphological Factors

full text

Geographia Cassoviensis 
rok 2014, ročník VIII, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BEZÁK Anton
Priestorová štruktúra systému funkčných mestských regiónov na Slovensku a jej zmeny v desaťročí 1991-2001

full text

CSACHOVÁ Stela
Geografia ako vyučovací predmet na stredných školách v Košiciach

full text

ĎURČEK Pavol, RICHTER Marek
Vývoj vybraných demografických ukazovateľov v kontexte fenoménu “urban shrinkage“ v urbánnom priestore SR

full text

HORŇÁK Marcel, ROCHOVSKÁ Alena
Do mesta čoraz ďalej – dopravné vylúčenie obyvateľov vidieckych obcí Gemera

full text

MIKUŠ Roman, GURŇÁK Daniel
Špecifiká volebnej účasti v obciach Košického kraja vo voľbách na rôznych úrovniach v rokoch 1999-2014

full text

RUSNÁKOVÁ Jurina, ROCHOVSKÁ Alena
Segregácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, chudoba a znevýhodnenia súvisiace s priestorovým vylúčením

full text

SLÁDEK Imrich
Predbežné výsledky výskumu vplyvu obsahu dolomitovej zložky vo vápencoch východnej časti Slovenského krasu na proces krasovej korózie

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2014, ročník VIII, číslo 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

GAZDA Michal, NOVOTNÝ Ladislav
Vývoj základných komponentov pohybu obyvateľstva na Slovensku vo vzťahu
k vybraným ekonomickým ukazovateľom

full text

HAMADA Róbert
Analýza stavu a vývoja regionálnych disparít v okresoch Trenčianskeho kraja v rokoch 2001-2011

full text

HÜBELOVÁ Dana
Regionální disparity kvality lidských zdrojů v České republice v kontextu demografického a ekonomického vývoje

full text

KUBINSKÝ Daniel, WEIS Karol, LEHOTSKÝ Milan
Zmena zásobného objemu Veľkej Kolpašskej VN ako výsledok erózno-sedimentačných procesov a návrhy na úpravu manažmentu hospodárskych činností v povodí

full text

PADOVÁ Zuzana, PIROVÁ Beáta
Analýza konceptu sociálnej exklúzie a sociálnej inklúzie v podmienkach Slovenskej republiky

full text

ŠUJAN MICHAL, HOLEC Juraj
Datovanie pomocou kozmogénnych nuklidov: metódy, praktická aplikácia a perspektívy využitia v geomorfologickom a geologickom výskume Západných Karpát a panónskej oblasti

full text

VESELOVSKÁ Zuzana, PIROVÁ Beáta
Rómske okresy – nositelia sociálnych problémov

full text

Geographia Cassoviensis
rok 2013, ročník VII, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

CSACHOVÁ Stela
“Lost in Translation”: k prekladom slovenských geoným do anglického jazyka

full text

HANUŠIN Ján, OŤAHEĽ Ján
Kultúrna krajina podmalokarpatského regiónu: geoekologická a kultúrno-historická pamäť – problémy, zachovanie a rozvoj

full text

HOFIERKA Jaroslav, GALLAY Michal
Publikačná činnosť geografických pracovísk na slovenských vysokých školách v období rokov 2007 – 2013

full text

KANCÍR Ján
Celodenný výchovný systém (CVS) ako prostriedok inklúzie marginalizovaných rómskych komunít  (Miestna krajina – prirodzené a podnetné prostredie pre CVS)

full text

MARTINÁT Stanislav, MINTÁLOVÁ Tatiana, DVOŘÁK Petr, NAVRÁTIL Josef, KLUSÁČEK Petr, KUNC Josef
Profituje venkov z existence bioplynových stanic? Pohled představitelů obcí

full text

NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta, MOLNÁR Pavel
Geografické aspekty volebnej podpory politických strán na Slovensku v parlamentných voľbách 2012

full text

SLAVÍK Vladimír, KLOBUČNÍK Michal, ŠUVADA Martin
Sídelné a regionálne preferencie študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach

full text

VESELOVSKÁ Zuzana
Prístupy k priestorovému meraniu chudoby

full text

YUSHCHENKO Yuriy, NASTIUK Mykola, OPECHENYK Vitalyi, YUSHCHENKO Оleksandr, YAVKIN Vyacheslav
Zákonitosti formovania a rozdelenia maximálnych povodňových prietokov v systémoch riek Prut a Siret

full text

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

december 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top