Geographia Cassoviensis 
rok 2015, ročník IX, č. 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

ANTOŠ Jozef, ROCHOVSKÁ Alena, FILČÁK Richard, RUSNÁKOVÁ Jurina
Politiky súdržnosti a podpora vzdelávania v marginalizovaných rómskych komunitách: prípadová štúdia okresu Trebišov

full text

CSACHOVÁ Stela
Priezvisko v humánno-geografickom výskume – príklad okresu Košice-okolie

full text

GÁBOR Marián
Vyčleňovanie krajinnoekologických jednotiek s využitím viacrozmernej zhlukovej analýzy – prípadová štúdia Malé Karpaty

full text

HAVRLANT Jan
Devastace a rekultivace krajiny na Karvinsku

full text

PETRVALSKÁ Alena, KOVALÍK Martin
Hrabskovský kras v Čiernej hore

full text

RUDENKO Valeriy, RUDENKO Stepan, YEREMIIA Hanna
Population Number and Density within Physic-Geographical Regions of Ukraine

full text

ZHYRNOV Pavel
Method of Assessing Engineering Construction in Karst Territories by Considering the Geomorphological Factors

full text