Geographia Cassoviensis
rok 2013, ročník VII, číslo 2

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

CSACHOVÁ Stela
“Lost in Translation”: k prekladom slovenských geoným do anglického jazyka

full text

HANUŠIN Ján, OŤAHEĽ Ján
Kultúrna krajina podmalokarpatského regiónu: geoekologická a kultúrno-historická pamäť – problémy, zachovanie a rozvoj

full text

HOFIERKA Jaroslav, GALLAY Michal
Publikačná činnosť geografických pracovísk na slovenských vysokých školách v období rokov 2007 – 2013

full text

KANCÍR Ján
Celodenný výchovný systém (CVS) ako prostriedok inklúzie marginalizovaných rómskych komunít  (Miestna krajina – prirodzené a podnetné prostredie pre CVS)

full text

MARTINÁT Stanislav, MINTÁLOVÁ Tatiana, DVOŘÁK Petr, NAVRÁTIL Josef, KLUSÁČEK Petr, KUNC Josef
Profituje venkov z existence bioplynových stanic? Pohled představitelů obcí

full text

NESTOROVÁ-DICKÁ Janetta, MOLNÁR Pavel
Geografické aspekty volebnej podpory politických strán na Slovensku v parlamentných voľbách 2012

full text

SLAVÍK Vladimír, KLOBUČNÍK Michal, ŠUVADA Martin
Sídelné a regionálne preferencie študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a UPJŠ v Košiciach

full text

VESELOVSKÁ Zuzana
Prístupy k priestorovému meraniu chudoby

full text

YUSHCHENKO Yuriy, NASTIUK Mykola, OPECHENYK Vitalyi, YUSHCHENKO Оleksandr, YAVKIN Vyacheslav
Zákonitosti formovania a rozdelenia maximálnych povodňových prietokov v systémoch riek Prut a Siret

full text