Geographia Cassoviensis
rok 2013, ročník VII, číslo 1

Titulná strana
Tiráž
Obsah

download

BAČÍK Miloš
Populácia Slovenska z pohľadu ostatného cenzu 2011 (počet a rozmiestnenie obyvateľstva)

full text

BELLA Pavel
Vtokové klesajúce chodby a nevytriedené fluviálne sedimenty v jaskyniach ponorovej zóny stredohorského alogénneho krasu: na príklade Demänovskej jaskyne slobody (Demänovská dolina, Nízke Tatry)

full text

BELUŠÁK Lukáš
Premena opustených železničných tratí na produkty cestovného ruchu – Greenways

full text

BILKOVÁ Kristína, KRIŽAN František
Koncentrácia podnikateľských subjektov v maloobchode v slovenských mestách

full text

GAJDOŠ Alfonz, FORGÁČOVÁ Helena
Analýza súčasnej krajinnej pokrývky a využitia krajiny na príklade Turzovskej vrchoviny

full text

HUDEC Róbert, TÓTH Vladimír
Gradient hustoty zaľudnenia a jeho zmeny v regiónoch najväčších miest Slovenskej republiky

full text

CHARVÁT Tomáš, SPIŠIAK Peter, MÁLIKOVÁ Lucia
Analýza využívania operačných programov v období 2007 – 2012 na úrovni obcí v Prešovskom a Košickom kraji

full text

IVANČOVÁ Petra
Brechlingov model ako nástroj analýzy vzťahu medzi regionálnou a národnou mierou nezamestnanosti

full text

KOŠŤÁLIK Ján, KULLA Marián
Výstavba diaľnice D1 a intenzita eróznych procesov  v extraviláne mesta Prešov

full text

MICHNIAK Daniel
Niektoré možnosti analýzy dostupnosti v geografii maloobchodu

full text

MYDLOVÁ, Anna, TOLMÁČI Ladislav
Hlad vo svete a jeho príčiny

full text

RAJČÁKOVÁ Eva, ŠVECOVÁ Angelika
Vybrané predpoklady rozvoja inovácií a inovačnej infraštruktúry v slovensko-českom cezhraničnom regióne

full text

REPASKÁ Gabriela
Sociálne dôsledky suburbanizácie v suburbánnej zóne mesta Nitra v období rokov 1998 – 2009

full text

SVATOŇOVÁ Hana
Funkční těžební region Jáchymov – krajina slz a radiace

full text

ŠVECOVÁ Angelika, RAJČÁKOVÁ Eva
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku v kontexte regionálnych disparít v rokoch 2001 – 2011

full text

TOMČÍKOVÁ Ivana
Kognitívne ciele vo vyučovaní geografie miestnej krajiny na základnej škole

full text

Správy

PETRVALSKÁ Alena
Medzinárodný krasový a hydrochemický tréningový kurz: Chongqing, Čína

full text

PETRVALSKÁ Alena
Symposium on the Standard of Karst Carbon Sink Monitoring, IGCP/SIDA International Group Meeting and the Ninth Session of the Third KDL Academic Committee

full text

GALLAY Michal, KAŇUK Ján, HOFIERKA Jaroslav
Správa zo Sympózia GIS Ostrava 2013

full text