Menu

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 Plánované v roku 2017

Dátum

Téma prednášky Prednášajúci

27.09.2017

Dynamika chemického zloženia krasových vôd oblasti Jasovskej planiny a priľahlých území

Alena Gessert

11.10.2017

Niektoré špecifiká numerických riešení v geodetickom monitoringu deformácií zemského povrchu

Vladimír Sedlák

08.11.2017

Vybrané tendencie vývoja priemyslu na Slovensku

Marián Kulla

15.11.2017

Geopriestorové modelovanie slnečného žiarenia na viacerých mierkových úrovniach Ján Kaňuk

06.12.2017

Zmeny recentnej sedimentácia v pozdĺžnom profile
hodnotených tokov

Dušan Barabas

 

Dátum

Téma prednášky Prednášajúci
21.01.2015 Mestsko-vidiecka klasifikácia založená na populačnom rezidenčnom gride Pavol Hurbánek
05.11.2014 Geopriestorové riešenia firmy T-Kartor group Jarmil Vyčítal
29.10.2014 Volebná geografia vo svete a na Slovensku Tibor Madleňák
15.10.2014 Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie Igor Matečný
 9.10.2014 Využitie bezpilotných lietajúcich prostriedkov a blizkej fotogrametrie v geografickom výskume Ján Sládek, Miloš Rusnák
 17.09.2014 3D geodetický zber dát a ich analýza pre geoinformačné aplikácie Vladimír Sedlák
04.06.2014 Ako publikovať v karentovaných časopisoch? Jaroslav Hofierka
 07.05.2014 Bioplynové stanice – nový fenomén vo vidieckom priestore Slovenska Marián Kulla
02.04.2014 Internet GIS - súčasné trendy, konceptuálne a technologické aspekty, praktické aplikačné využitie Peter Pavličko
13.03.2014 The mental perception of our geographical position in Europe: What do we think about the geographical concepts of Carpathian Basin, Danube-Basin, Pannonian Basin, Central Europe? Tamás Hárdi
12.03.2014 Zarovnané povrchy a geochemické procesy na Slovensku Ján Košťálik
05.02.2014 Vysokoškolské vzdelanie - súčasné i perspektívne trendy Janetta Nestorová-Dická
15.01.2014 Geografický výskum lokálnych samospráv, geoným a didaktická podpora geografie ako vyučovacieho predmetu – retrospektívne a perspektívne oblasti výskumu Stela Csachová

  

Dátum Téma prednášky Prednášajúci
12.12.2012 Dynamika formovania sa akumulačných foriem v pozdĺžnom profile tokov Udava a Bačkovský potok Dušan Barabas

07.11.2012

Modelovanie geografických javov v geoinformatike Jaroslav Hofierka

  

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top