Menu
RNDr. Ján KAŇUK, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Pracovné zaradenie: odborný asistent
vedúci oddelenia geoinformatiky
Adresa: Oddelenie geoinformatiky
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
Miestnosť:  308
Telefón: +421-55-234-2452
Konzultačné hodiny: Utorok 09:00 - 11:00
  Štvrtok 13:00 - 14:00
   

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Praktikum z topografického mapovania
  • Aplikovaná geoinformatika

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Jozef Šupinský - Modelovanie jaskyne Domica v rôznych rozlišovacích úrovniach
Ján Mitura (2015, Mgr.) - Modelovanie distribúcie hluku v urbánnej krajine a integrácia hlukového modelu do GIS
Lucia Takáčová (2014, Mgr.) - Implementácia geoinformatiky do geografickej edukácie na základných školách
Róbert Adam (2014, Mgr.) - Prezentácia geopriestorových údajov pomocou interaktívneho mapového portálu na internete
Marek Babeľa (2012, Mgr.) - Časová simulácia transformácie krajiny využitím 3D modelu mesta v prostrtedí GIS
Miroslav Kanaš (2012, Mgr.) - Priestorová analýza distribúcie vybraných typov zdravotníckych zariadení v Prešovskom kraji
Rastislav Kubuš (2012, Mgr.) - Analýza tieňov v urbánnom území
René Polačok (2011, Mgr.) - Potenciál energetického využívania slnečného žiarenia v urbánnom území obce Ľubotice
Jakub Papík (2011, Mgr.) - Hluková analýza urbánneho územia pomocou GIS pre vybrané územie mesta Prešov
Marek Adámek - 3D kataster a zber dát o urbanizovanej krajine
Pavol Titko - Aplikácia mikro-UAV pri mapovaní krajiny
Lukáš Ľach - Dynamická vizualizácia krajiny pomocou vybraných softvérov
Paulína Vranová - Návrh spracovania 3-D katastra pre mesto Košice
 
Katarína Onačillová (2015, Bc.) - Tvorba 3D modelu budov na úrovni LOD 3 metódou digitálnej fotogrametrie pre obec Kečovo
Richard Bělohlávek (2015, Bc.) - Tvorba atlasu miestnej krajiny
Barbora Savruková (2015, Bc.) - Analýza využívania geopriestorových údajov v slovenských samosprávach - prípadová štúdia mesta Košice
Erik Novysedlák (2015, Bc.) - Digitálna geodatabáza časových radov cestnej siete a budov pre mesto Košice
Jozef Šupinský (2014, Bc.) - Digitálna trojdimenzionálna geometrická parametrizácia Kysackej jaskyne
Nikola Migeľová (20014, Bc.) - Porovnanie vybraných metód zberu geopriestorových údajov pre potreby tvorby 3D modelov miest
Silvia Lacková (2013, Bc.) - Možnosti interoperability 3D údajov vo vybraných softvéroch určených pre modelovanie krajiny
Lucia Petrušová (2013, Bc.) - 3D vizualizácia urbanizovaného územia pomocou GIS
Ján Mitura (2013, Bc.) - Tvorba virtuálnych 3D modelov miest a ich vizualizácia pomocou internetových aplikácií
Nikola Olexová (2012, Bc.) - Návrh náučného chodníka na Silickej planine v Slovenskom krase
Ján Molnár (2012, Bc.) - Distribúcia fotovoltických panelov typu "grid on" na území Slovenskej republiky
Stanislav Hrinda (2012, Bc.) - GIS aplikácie a problém ich začlenenia do vyučovania geografie
Soňa Bučeková (2012, Bc.) - Multimediálne technológie na báze interaktívnej komunikácie vo vyučovaní geografie - teoretické poznámky
Matúš Marošiník (2012, Bc.) - Možnosti využitia webGIS technológií vo výučbe geografie
Jakub Hricišák (2011, Bc.) - Informačné systémy o území v podmienkach slovenských samospráv ako nástroj pre správu a manažment krajiny - na príklade mesta Prešov
Martin Mašek (2011, Bc.) - Informačné systémy o území v podmienkach slovenských samospráv ako nástroj pre správu a manažment krajiny - na príklade mesta Michalovce
Tomáš Kolarčík (2011, Bc.) - Možnosti tvorby hlukových analýz

Charakteristika výskumného zamerania

  • zber priestorových 3D údajov, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
  • modelovanie a kartografická interpretácia priestorových procesov
  • 3D a 4D modely miest

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení spoluriešiteľ
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-19 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN) spoluriešiteľ
2016-19 APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application spoluriešiteľ
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
2013-16

COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities.

spoluriešiteľ
Ukončené projekty
2014-16

VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

zodpovedný riešiteľ
2013-16

COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities.

 spoluriešiteľ
2013-15

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

 spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu  spoluriešiteľ
2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory  spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS  spoluriešiteľ
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému zodpovedný riešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním  spoluriešiteľ
2009-11  VEGA 1/0355/09: Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnych oblastiach a potenciál jeho využitia.  spoluriešiteľ
2006-08   VEGA 1/3049/06: Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska  spoluriešiteľ

Členstvo v profesných organizáciách

člen Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (od roku 2012)
člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 2006 do roku 2012)
člen AS FHPV PU (Akademický senát Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove) (2002 - 2006; 2007 - 2009)
člen ŠRVŠ (Študentská rada vysokých škôl) za PU (2004 - 2005)
 

Študijné pobyty a stáže

2014 - 1 týždňový pobyt na Queen's University, Belfast, UK
2013 - 1 týždňový pobyt na Kolínskej univerzite, Kolín, Nemecko
2012 - 1 týždňový pobyt na Queen's University, Belfast, UK
2009 - 2 týždňový pobyt na Girnoskej univerzite, Girona, Španielsko
2008 - 2 týždňový pobyt na Geofyzikálnom ústave SAV, Stará Lesná, Slovensko
 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS, LINUX
ArcGIS, GRASS GIS, Microstation
tvorba web-stránok

Strana 1 z 2

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top